GFA ROUND UP

    Series 6     Series 5     Series 4     Series 3     Series 2     Series 1    

GFA ROUNDUP PROGRAMME 30 SERIES 2
Ghal program ta’ din il-gimgha ser nwasslulkom servizzi tal-ahhar loghbiet mill-kampjonat tal-ewwel divizjoni fejn Xewkija Tigers gew inkurunati bhala champions tal-futbol Ghawdxi bil-prezentazzjoni tat-Tazzi wara rebha ta’ erbgha bi tlieta kontra SK Victoria Wanderers, Nadur Youngsters u Victoria Hotspurs temmew il-kampjonat bi draw ta’ sitt gowls; filwaqt li Xaghra United temmew stagun dizappuntanti, fejn sfaw ukoll relegati, b’rebha ta’ erbgha b’wiehed kontra Munxar Falcons.
GFA ROUNDUP PROGRAMME 29 SERIES 2
Ghal program ta’ din il-gimgha ser nwasslulkom servizzi ta’ zewg loghbiet mir-relegation pool fejn spikkat ir-rebha ta’ Munxar Falcons kontra Oratory Youths sabiex Munxar evitaw li jkunu relegati u l-ahhar loghba tal-kampjonat ta’ Oratory Youths u Kercem Ajax li spiccaw fi draw ta’ wiehed b’wiehed. Naraw ukoll serviz tad-derby ta’ Victoria mic-championship pool fejn SK Victoria Wanderers u Victoria Hotspurs spiccaw fi draw ta’ wiehed b’wiehed; u l-ewwel filmati tal-prezentazzjoni ufficjali ta’ Xewkija Tigers li gew inkurunati champions tal-futbol Ghawdxi fi tmiem l-ahhar loghba taghhom tal-kampjonat.
GFA ROUNDUP PROGRAMME 28 SERIES 2
Ghal program ta’ din il-gimgha ser nwasslulkom servizzi ta’ zewg loghbiet ta’ Xaghra United mir-relegation pool fejn huma kkompromettew il-possibilita li jevitaw ir-relegation meta gabru biss punt mil konfronti kontra Oratory Youths u Kercem Ajax, u fuq kollox insegwu fid-dettal kif zvolgiet il-loghba bejn Xewkija Tigers u Nadur Youngsters fejn Xewkija kisbu t-tlett punti sabiex saru matematikament ic-champions il-godda tal-kampjonat Ghawdxi.